Điều khoản

Điều khoản 1: Nghĩa vụ của người dùng
Việc sử dụng trang website này bao gồm việc bạn cần chấp nhận những thuật ngữ và các điều khoản của trang website, có hiệu lực từ ngày đầu tiên bạn truy cập vào trang website. Khi bạn có nhu cầu truy xuất, sử dụng hoặc là tải tài liệu từ trang website này về thì cần phải tuân thủ theo các điều khoản mà Công ty đưa ra.

Công ty chúng tôi có quyền được thay đổi tất cả những điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách tiến hành cập nhật nội dung cho trang website hiện tại và trách nhiệm của bạn là phải tham khảo tới khi truy cập trang website. Có hai trường hợp sẽ xảy ra:

+ Khi bạn tiếp tục dùng trang website này sau khi thay đổi đã được đăng, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các điều khoản mới được thay đổi.

+ Đối với trường hợp nếu như bạn không đồng tình với các điều khoản này mà jualbabywrap.com đưa ra thì lẽ dĩ nhiên là bạn không có quyền truy cập nội dung của trang website này.

Nếu như có bất cứ những mâu thuẫn trong những điều khoản này thì các điều khoản nào được đề cập sau sẽ có hiệu lực.

Điều khoản thứ 2: Về bản quyền và sở hữu trí tuệ
Logo, tên gọi, hình ảnh để nhận diện thương hiệu Jual Baby Wrap, các sản phẩm, dịch vụ là những dấu hiệu mang tính chất độc quyền của doanh nghiệp chúng tôi.

Tất cả các bản quyền, thương hiệu cho tới những quyền sở hữu về yếu tố trí tuệ trong trang website jualbabywrap.com (trong đó bao gồm các yếu tố như thiết kế cho tới cách sắp xếp và giao diện của website) cùng với tất cả các tài liệu và nội dung được cung cấp chính là tài sản riêng biệt, độc quyền của Jual Baby Wrap. Do đó, bạn phải đồng ý rằng thực hiện với mục đích cá nhân, mang tính chất phi lợi nhuận.

Bạn không có quyền hạn được phép hoặc giúp đỡ bằng bất cứ cách nào cho các hãng thứ ba thực hiện sao chép, tải xuống, đăng, lưu trữ (bao gồm bất cứ trang website nào khác) cho tới việc phân phối, truyền dẫn, phát sóng, trục lợi hoặc thay đổi nội dung thông tin trên website mà không có sự cho phép của Jual Baby Wrap đưa ra.

Điều khoản thứ 3: Phạm vi sử dụng thông tin
jualbabywrap.com thu thập và dùng thông tin cá nhân của Quý khách hàng với mục đích phù hợp, hoàn toàn tuân thủ theo đúng nội dung của “chính sách bảo mật” này.

Chính vì vậy, khi nào cần thiết thì chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này nhằm liên hệ trực tiếp với bạn qua các hình thức chẳng hạn như gởi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, đơn đặt hàng, hình thức sms,..